Psychoterapia

konsultacja psychologiczna: 150 zł/50 min
psychoterapia indywidualna: 120 zł/50 min
terapia grupowa: 90 zł/1,5 h

Superwizja

superwizja zwykła: 120 zł/50 min
superwizja superwizji: 150 zł/50 min
superwizja grupowa: 175 zł/45 min

Superwizja szkoleniowa dla kursantów
Instytutu Analizy Grupowej Rasztów

superwizja indywidualna: 110 zł/50 min
superwizja indywidualna procesu grupowego: 110zł/50 min
superwizja grupowa: 35 zł/45 min
Ponieważ w gabinecie nie ma dużej poczekalni, proszę o punktualne pojawianie się na spotkaniach, czyli najwcześniej
ok 3 min. przed planowaną godziną sesji.