Psychoterapię poprzedzają spotkania konsultacyjne (ok. 3) na których poznaję problemy pacjenta. Jeśli podejmuję się leczenia (a pacjent wyraża chęć współpracy ze mną) – proponuję zwarcie kontraktu, który określa zasady psychoterapii (indywidualnej lub grupowej). Kiedy w konkretnym przypadku sama nie mogę podjąć się psychoterapii – staram się pokierować pacjenta do odpowiedniej placówki, w której możliwe jest uzyskanie oczekiwanej pomocy. W uzasadnionych przypadkach sugeruję konsultację psychiatryczną.
Co to jest terapia indywidualna?
Psychodynamiczna terapia indywidualna krótko lub długoterminowa polega na swobodnej rozmowie. W trakcie spotkania, terapeuta i pacjent wspólnie próbują zdiagnozować, zanalizować i zrozumieć przyczyny, z powodu których pacjent poczuł dyskomfort psychiczny. Rozmowy dotyczą sytuacji obecnej jak i przeszłości pacjenta, jego przeżyć i doświadczeń. Poza rozumieniem problemu, terapeuta kładzie nacisk na wprowadzenie możliwych do osiągnięcia przez pacjenta zmian, które pomogą mu funkcjonować w bardziej dojrzały sposób oraz pomogą mu pozbyć się objawów dręczącej nerwicy.
Spotkania odbywają się raz, dwa lub trzy razy w tygodniu. Sesja trwa 50 minut.
Co to jest terapia grupowa?
Terapia grupowa umożliwia pacjentowi zrozumienie objawów choroby oraz znalezienie jej przyczyn. Polega na swobodnej, szczerej i opartej na prawdzie rozmowie pomiędzy jej uczestnikami. Działając aktywnie w grupie, pacjent poznaje mechanizmy zachowania obniżające komfort życia. Dzięki wsparciu członków grupy oraz analizie wcześniejszych doświadczeń, pacjent może wypracować korzystne sposoby radzenia sobie w sytuacji stresowej. Terapia grupowa jest szczególnie pomocna w leczeniu lęków społecznych co wskazują liczne badania naukowe. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Grupa składa się z ok. 5-6 jej członków oraz terapeuty. Minimalny czas uczestnictwa w grupie wynosi ok. 2 lata.
Czym jest kontrakt terapeutyczny?
Kontrakt terapeutyczny określa ramy psychoterapii: obowiązki terapeuty wobec Pacjenta i Pacjenta wobec terapii.
Zabezpiecza leczenie: dzięki niemu "reguły gry" są jasne dla obu stron, a więc eliminowana jest groźba nadużycia.
Kontrakt zawiera punkty dotyczące: wymogów wobec terapeuty kierowania się Kodeksem Etyczno – Zawodowym, tajemnicy zawodowej (zasada poufności), settingu (miejsca i godziny spotkań, płatności, zasad odwoływania sesji), celu leczenia, metod leczenia, procedury kończenia leczenia, neutralności (brak kontaktu z terapeutą pomiędzy sesjami), odpowiedzialności pacjenta za podejmowane przez siebie zachowania destrukcyjne.
Podczas konsultacji wstępnych Pacjent otrzymuje szczegółowy kontrakt na piśmie, który jest następnie dokładnie omawiany, tak by wszelkie wątpliwości zostały rozwiane.
Kontrakt jest dopasowywany do indywidualnego procesu terapeutycznego Pacjenta i może zawierać dodatkowe punkty.
Gdy Pacjent decyduje się na leczenie na ww. zasadach – następuje podpisanie kontraktu przez obydwie strony.