Zajmuję się leczeniem wyłącznie osób pełnoletnich, borykających się z:
  • nerwicą
  • lękami
  • depresją
  • niską samooceną
  • zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja, nadwaga)
  • zaburzeniami emocjonalnymi związanymi z sytuacją kryzysową (rozwód, utrata bliskiej osoby)
  • nieporozumieniami w relacjach z bliskimi osobami
  • problemów związanych z nauką, uczelnią, pracą zawodową itp.
Osoby uzależnione, chore psychicznie (cierpiące na schizofrenię, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia urojeniowe) wymagają specjalistycznego podejścia i dlatego kieruję je do wykwalifikowanych ośrodków, gdzie uzyskają profesjonalną pomoc.