Prowadzę superwizję w ujęciu psychodynamicznym.

Definicja superwizji psychodynamicznej łączy pojęcie treningu, edukacji i relacji pomiędzy superwizorem i jego superwizantem. (Milne, 2007)


Celem spotkania superwizyjnego jest przede wszystkim intensywne skupienie się na leczeniu pacjenta. Superwizor ma za zadanie wspierać i kierować pracą terapeuty. By jego działania przyniosły efekt, muszą być spełnione określone warunki. Superwizja powinna odbywać się regularnie, w określonym miejscu i czasie. Relacja superwizyjna winna opierać się na sojuszu, dyskrecji i zaufaniu. Superwizor występuje w roli nauczyciela, który ma przekazać i wyegzekwować wiedzę. Superwizja wg. Mine’a to przede wszystkim trening i edukacja, owocująca podwyższeniem kompetencji terapeuty. Superwizor monitoruje prace terapeuty, posługując się wiedzą merytoryczną, empiryczną i teoretyczną. Udziela również informacji zwrotnej.